Niko Academy

Home automation, lighting control, access control… and top-quality service: your clients want more than just a traditional electrical installation. They expect an electrical installation which is 100% tailored to their needs. Installed by an engineer who thinks along with them. Our training courses will help you to meet all their expectations.

Do you want to get the most out of our products? You can take one of our practical training courses. A single full-day course in a small group of up to 10 people, you will receive handy tips, practical advice and an answer to any questions you may have from a professional instructor. They will personally coach you to translate theory into practice. You can also take the Niko Home Control basic training courses online at your own pace.

Light and Lighting control
This training is not available in English.
Niko Home Control
Školenia Niko Home Control vám ponúkajú príležitosť rozšíriť si vaše vedomosti. Sú praktické, sústredené do jedného dňa a vedené v malých skupinkách, tak, aby ste sa v krátkom čase veľa naučili. Dokonalo spoznáte produkt a na konci školenia budete vedieť, nielen ako ho inštalovať ale aj ako ho predať. Počas kurzu môžete klásť otázky a každému účastníkovi sa budeme venovať individuálne. Na konci kurzu získate certifikát.
Niko Home Control I
This training is not available in English.
Niko Home Control II
This training is not available in English.
Niko Home Control II Nederland
This training is not available in English.